Terugblik ALV 27 september

Op de goedbezochte ALV van 27 september hebben we belangrijke stappen gezet. Zo zijn de afspraken met GroenLeven en Wiek-II over de samenwerking in het project Zonnepark Teersche Sluispolder goedgekeurd door de leden. Hieronder een korte terugblik op de ALV.

Op zoek naar nieuwe (bestuurs)leden

De ALV begon met een update over de coöperatie. ECH heeft nu 109 leden. We zijn op zoek naar nog meer Heumenaren die lid worden en onze plannen steunen. Leden kunnen straks als eerste investeren in onze projecten. Om veel draagvlak te krijgen voor onze projecten willen we dat er zoveel mogelijk mensen meedoen. De investering hoeft daarom niet hoog te zijn. Zo zorgen we ervoor dat de duurzame energieprojecten in onze gemeente van ons allemaal worden. Het bestuur is nog op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid communicatie. Weet je iemand? Laat het ons weten of stuur een e-mail.

Update Zonnepark Teersche Sluispolder

Stuurgroeplid Frans Lenting informeerde de aanwezigen over de laatste stand van zaken rondom Zonnepark Teersche Sluispolder. Lees de update.

Intentieovereenkomst ECH en GroenLeven

De intentieovereenkomst tussen ECH en projectontwikkelaar GroenLeven is in juli door het bestuur getekend onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV. Stuurgroeplid Hans Hooge Venterink lichtte de intentieovereenkomst tijdens de ALV nogmaals toe, waarna een ruime meerderheid van de leden instemde. De intentieovereenkomst wordt uiterlijk in december uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt dan ook weer voorgelegd aan de ALV.

Intentieovereenkomst ECH en Wiek-II

De intentieovereenkomst tussen ECH en Wiek-II was eerder al in concept gepresenteerd. Bestuurslid Paul Romijn lichtte de definitieve versie toe, waarna een ruime meerderheid van de leden instemde.

Tot slot

Bestuurslid Piet van Casteren benoemde kort de moeizame ontwikkelingen rond het project Stuw Grave. Energiecoöperatie Heumen en Duurzaam Grave bekijken samen met de gemeentes hoe hiermee verder te gaan.

Na aankondiging van het Energiecafé over het idee van de Heumense Energiemaatschappij op dinsdag 18 oktober sloot technisch voorzitter Jos Wijnakker de vergadering.