ECH en Wiek-II tekenen intentieovereenkomst

ECH en Wiek-II werken al een aantal jaren samen. Met het sluiten van een intentieovereenkomst in september is het voornemen om samen te werken aan coöperatieversterking en Zonnepark Teersche Sluispolder bekrachtigd. Tijdens de ALV van 27 september is de overeenkomst door de leden goedgekeurd. De intentieovereenkomst wordt later dit jaar uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst, die nog wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 

Foto: Piet van Casteren (l) en Paul Romijn namens ECH en Pim de Ridder (r) namens Wiek-II ondertekenen de overeenkomst. Fotograaf: Frans Lenting.

Wie is Wiek-II


Wiek-II ondersteunt ECH in projectmanagement, financiering, communicatie en backoffice – vanuit haar ervaring op deze thema’s. Wiek-II realiseerde eerder samen met de Nijmeegse Energiecoöperatie WPN Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift in Nijmegen-Noord. Wiek-II is meer samenwerkingspartner dan consultant. Wiek-II streeft naar een lokale, eigen energievoorziening: waar mensen zelf regie hebben over de inrichting van hun omgeving en met plezier deze rol pakken om samen de wereld een stukje mooier, leuker en beter te maken.

Doelstelling intentieovereenkomst


De doelstelling van deze intentieovereenkomst is in het kort: samenwerken aan de ontwikkeling van Zonnepark Teersche Sluispolder en ervoor zorgen dat dit project in lokaal eigendom (ECH) komt. Het zonnepark kan een eerste energiebron worden van een toekomstig lokaal energiebedrijf voor Heumen e.o. en een mogelijke opstap zijn naar het realiseren van het complete energielandschap A73. Zowel het zonnepark als de verdere plannen worden door Energiecoöperatie Heumen en Wiek-II samen verder uitgewerkt.

Begrote kosten Wiek-II en financiële afspraken   

           
Wiek-II heeft een begroting gemaakt voor haar taken. Deze begroting omvat totale kosten van ruim € 200.000. Wiek-II is bereid om de kosten voor haar werkzaamheden en ‘out of pocket kosten’ (communicatiekosten, drukwerk, materialen etc.) voor eigen rekening en risico voor te financieren. Ook is Wiek-II bereid om een deel van de kosten voor eigen rekening te nemen, op voorwaarde dat haar doelen bereikt zijn op moment van Financial Close.

De begrote kosten zijn hoog, maar het bestuur, de stuurgroep en Wiek-II achten dit een reële inschatting van de benodigde investeringen voor: groei van de coöperatie, een intensieve campagne voor inschrijving voor participaties en het behalen van het doel van lokaal eigendom (ophalen benodigd eigen vermogen minimaal € 1 miljoen, waarschijnlijk meer). De kosten zijn ingeschat op basis van eerdere ervaringen met grote coöperatieve campagnes.

Wiek-II wordt als volgt terugbetaald op het moment van Financial Close (bij einde bouw Zonnepark) met een opslag van 10% als vergoeding voor de voorfinanciering en risico’s:

  • Een groot deel van de kosten wordt betaald uit de projectkosten van het Zonnepark. De precieze hoogte van dit deel is nog onderwerp van gesprek met GroenLeven.
  • Daarnaast wordt ook de ontvangen voucher van OostNL à € 10.000 verrekend.
  • Het restant dat niet in de projectkosten kan worden opgenomen wordt extra opgehaald in het eigen vermogen (uitgifte participaties).
  • Als ECH voor meer dan 50% eigenaar wordt van Zonnepark Teersche Sluispolder, dan kan vergoeding ook in de vorm van een minderheidsbelang/aandeel voor Wiek-II geregeld worden.
  • Als het streefbedrag van inleg voor lokaal eigendom niet wordt gehaald zoeken partijen naar een oplossing.

Inhoudelijke intenties en lokale stroomlevering

ECH en Wiek-II streven ernaar dat de opgewekte energie lokaal kan worden geleverd en onderzoeken de mogelijkheden hiervoor. Doel van het onderzoek is dat de opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan een lokale partij, bij voorkeur het (te ontwikkelen) lokale energiebedrijf. ECH en Wiek-II hebben een maximale inspanningsverplichting afgesproken om deze intentie te borgen door afspraken te maken in de samenwerkingsovereenkomsten met zowel GroenLeven als Wiek-II over het afsluiten van de PPA. Dit biedt kansen om te proberen de lokaal opgewekte energie, betaalbaar en stabiel, lokaal te leveren aan inwoners en bedrijven van de gemeente Heumen en omgeving. Hoe dit er precies uit gaat zien, werken we de komende tijd verder uit.