Tijdlijn

Tijdlijn Energiecoöperatie Heumen en haar projecten.

 • 2019
 • Mei

  Oprichting Energiecoöperatie Heumen

  Tientallen burgers hebben zich verenigd met als doel het ontwikkelen van lokale, duurzame energie. Er wordt een bestuur gevormd en er zijn werkgroepen voor de projecten en de communicatie.

 • Juni

  Startsubsidie

  Het oprichten van een coöperatie vraagt meer dan vrijwilligers kunnen dragen. Daarom is een financiële injectie van de gemeente nodig om van start te kunnen gaan. Vandaar dat zij Energiecoöperatie Heumen een startsubsidie heeft toegekend van 7.000 euro. Van dit bedrag worden de notaris, het logo, de website en het systeem voor de ledenadministratie betaald.

 • 2020
 • Februari

  Verkenning zonnedaken gemeente Heumen

  Lees alles onder het kopje Projecten, Zonnedaken.

 • november

  Verkenning Waterkrachtcentrale Nederasselt

  Lees alles onder het kopje Projecten, Waterkrachtcentrale Stuw Grave.

 • 2021
 • Juni

  Begin Zonnepark Teersche Sluispolder

  Tendervoorstel van ontwikkelaars GroenLeven en Enovos komt als winnaar uit de bus. Energiecoöperatie Heumen mag samen met Theo Hopman, grondeigenaar, en GroenLeven en Enovos, energieontwikkelaars, een zonnepark van 20 hectare tussen Maas-Waalkanaal en A73 realiseren. Dat is de uitkomst van de gunning van de aanbesteding door de gemeente Heumen.

 • Juli

  Samenwerking met Wiek-II

  Wiek-II is door ECH bij Zonnepark Teersche Sluispolder betrokken, omdat ECH nog geen ervaring heeft in het hele ontwikkelproces en het in eigendom overnemen en beheren van een dergelijk groot zonnepark. Wiek-II is een Nijmeegse ontwikkelaar met ervaring in deze materie. De organisatie ontwikkelde eerder al samen met inwoners Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift in Nijmegen-Noord, langs de A15.

 • November

  Eerste inloopbijeenkomst voor zonnepark

  Belangstellende en bestaande leden van de coöperatie horen over de mogelijkheden om in Zonnepark Teersche Sluispolder te investeren, de precieze uitwerking van de plannen en het procesverloop.

 • December

  Coördinatiebesluit gemeente Heumen

  De gemeente Heumen is overeengekomen de bestemmingsplanwijziging en het vergunningstraject parallel te doorlopen. Dat houdt in dat de gemeente deze belangrijke besluiten gelijktijdig voorbereidt en dat de inspraakmogelijkheden samenvallen. Goed nieuws voor de voortgang van Zonnepark Teersche Sluispolder, want de vergunningprocedure kan zo een stuk sneller verlopen. Dat levert tijdwinst op, wat zeer gewenst is om de aanvraagronde van de vereiste SDE+-subsidie van juni/juli 2022 niet te hoeven missen.

 • 2022
 • Maart

  Indienen Vergunningsaanvraag