Lokale duurzame energie voor en door inwoners uit de gemeente Heumen

Samen aan de slag!

Eigenaar worden van duurzame energieprojecten, dat gaan we samen doen. We bepalen zelf welke projecten dat worden en hoe we er invulling aan geven. We zorgen samen voor een zo goed mogelijke inpassing in het landschap en beslissen gezamenlijk over de verdeling van de opbrengsten.

We werken o.a. samen met de gemeente Heumen, Burgers Geven
Energie en met andere energiecoöperaties die al ervaring hebben met dit soort projecten.

Lokaal duurzame energie opwekken


Energiecoöperatie Heumen ziet kansen voor onze dorpen in de omschakeling naar duurzame energie op lokaal gebied. Inwoners, verenigd in deze coöperatie, zetten zich in voor de opwekking van duurzame, lokale energie uit zon, water en wind en alle andere vormen van duurzame energie die in de toekomst kansrijk kunnen worden ontwikkeld.

We hebben de ambitie om eigenaar te worden van deze projecten. Zo zorgen we ervoor dat we een stem hebben in de ontwikkeling ervan. De opbrengsten blijven in onze regio. Wie geld inlegt, deelt in de opbrengsten. Een deel ervan besteden we aan sociale en/of duurzame projecten in onze dorpen.