Samenwerking GroenLeven en ECH getekend

Nadat vorig jaar al een intentie-overeenkomst was getekend is de samenwerking tussen ontwikkelaar GroenLeven en ECH nu formeel geregeld in een recent getekende samenwerkingsovereenkomst

In deze overeenkomst is de manier van samenwerken van de betrokken partijen vastgelegd. Ook is bepaald wanneer en hoe (tegen welke prijs en aanvullende condities) ECH minimaal 50 % van het zonnepark kan overnemen.

GroenLeven ontwerpt het park inclusief de natuurcompensatie, verzorgt de vergunningsaanvragen en ontheffingen, zorgt voor de financiering, bouwt het zonnepark, en neemt het park in bedrijf. 

ECH zorgt voor lokale bekendheid en draagvlak onder de bevolking van Heumen en omgeving en zorgt voor de financiering teneinde minimaal 50 % van het zonnepark te kunnen overnemen. Inzet is om een groot deel van de financiering via participatie door bewoners van de gemeente Heumen en omstreken in te vullen. 

Nadat het park in bedrijf is gesteld en bewezen voldoet aan de verwachtingen, kan ECH het zonnepark gedeeltelijk (min. 50 %) of een groter deel (100 %) overnemen. In de overeenkomst is de wijze van prijsvaststelling vastgelegd.