Uitnodiging thema-avonden woningeigenaren

De gemeente Heumen nodigt woningeigenaren uit Heumen, Nederasselt en Overasselt uit voor een viertal thema-avonden in het kader van energiebesparing en duurzame energie.

Wat houden de thema-avonden in?

Deze avonden zijn specifiek bedoeld voor woningeigenaren. De thema’s die aan bod komen zijn: isoleren, zonne-energie, beglazing en ventilatie en duurzame warmte. Tijdens alle avonden zal een energiecoach aanwezig zijn en waarschijnlijk ook iemand van het energieloket. Bij hen kunt u in de pauze terecht met allerhande vragen over de techniek en eventuele subsidiemogelijkheden.

·         Isoleren

Hier krijgt u alles te horen over de mogelijkheden om vloer, dak en gevel (beter) te isoleren. Op welke manieren kan een spouw nageïsoleerd worden? Hoe kunt u met binnen- of buitengevelisolatie nog een stap verder gaan? Bij vloerisolatie wordt dieper ingegaan op welke materialen u toe kunt passen en welke beter niet. Of wat u het beste kunt doen bij een vochtige kruipruimte. Bij dakisolatie krijgt u te horen wat de voor- en nadelen zijn bij het isoleren aan de buiten- en binnenzijde. Ook is er speciale aandacht voor maatregelen die u zelf kunt uitvoeren en waar u dan specifiek rekening mee dient te houden.

·         Zonne-energie

Ruim 35% van alle woningen in de gemeente Heumen heeft al zonnepanelen op het dak liggen. Dat is, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, een erg hoog percentage. Desondanks zijn er nog voldoende daken beschikbaar.

Op deze avond krijgt u antwoord op al uw vragen op het gebied van zonne-energie. Wat weerhoudt u er op dit moment van om zonnepanelen te plaatsen? We gaan kort in op de techniek en op de opbrengst van zonnepanelen. Bovendien geven we handvaten waar u op moet letten bij het vergelijken van offertes. Ook wordt aandacht besteed aan zonnecollectoren, bedoeld voor de warmwatervoorziening. Welke systemen zijn er en hebben ze voordelen t.o.v. zonnepanelen? Of zijn PVT-panelen misschien de beste keuze omdat ze zowel elektriciteit als warmte produceren?

·         Beglazing en ventilatie

Veel woningen bevatten nog oud dubbel glas uit de jaren 80, of misschien zelfs wel enkel glas. U kunt de isolatiewaarde van het glas op meerdere manieren verbeteren. Bijvoorbeeld door HR++ glas te plaatsen in de bestaande kozijnen, of door het vervangen van de complete kozijnen door geïsoleerde kozijnen met drievoudige beglazing? Maar wat doet u dan met de ventilatie? Blijft die zoals die was met roosters in de ramen? Of heeft het voordelen om voor een energiezuiniger ventilatiesysteem te kiezen? En heeft u wel eens gedacht aan vacuüm glas? Dat isoleert nog weer beter dan drievoudig glas, maar is ook een stuk duurder. Dit zijn allemaal onderwerpen die op deze avond uitgebreid aan bod komen.

·         Duurzame warmte

Steeds meer mensen vragen zich af of een warmtepomp voor hen een geschikte oplossing. En zo ja, welk type is dan het meest geschikt? Als gemeente zijn we tegelijkertijd bezig om te kijken in welke wijken een vorm van een warmtenet een reële optie zou kunnen zijn. Daarbij is de kans voor een warmtenet groter in wijken waar zich minder warmtepompen bevinden. Op deze avond over duurzame warmte proberen we een indicatie te geven van de kansen voor een (kleinschalig) warmtenet. Verder wordt er uitgebreid ingegaan op de verschillende mogelijkheden die er zijn wanneer u zou kiezen voor een warmtepomp.

Waar en wanneer vinden de avonden plaats?

Iedere thema-avond wordt zowel in Malden, als in een van de overige dorpskernen gehouden. Zo willen wij iedereen in de gelegenheid te stellen om een avond bij te wonen. De eerste vinden plaats in de dorpskernen Overasselt en Heumen. In de tabel hieronder vindt u de planning.

Lukt het niet om deze data een avond bij te wonen maar heeft u wel interesse? De thema-avonden zullen op een ander moment nogmaals plaatsvinden in Malden. Zodra deze avonden gepland staan, ontvangt u hier nog een bericht over.  

Thema-avondWaar?Wanneer?
IsolerenVerenigingsgebouw Overasselt Willem Alexanderstraat 1Donderdag 1 juni 20:00 – 22:00 uur
Zonne-energieDe Terp Heumen Dorpstraat 21Maandag 26 juni 20:00 – 22:00
Beglazing en ventilatieDe Terp Heumen Dorpstraat 21Maandag 3 juli 20:00 – 22:00
Duurzame warmteVerenigingsgebouw Overasselt Willem Alexanderstraat 1Datum is nog niet bekend

Hoe kunt u zich aanmelden?

Omdat wij graag van tevoren willen weten hoeveel belangstelling er is voor deze informatieavonden, horen wij graag waar u bij aanwezig wil zijn. Wilt u bij interesse mailen naar duurzaam@heumen.nl, met het onderwerp ‘thema-avond’. Hierbij graag aangeven naar welke avond(en) u wilt komen (1 juni, 26 juni, 3 juli) en met hoeveel personen. Mocht u belangstelling hebben voor de avond over duurzame warmte dan kunt u dit ook alvast aangeven. U ontvangt dan een bericht wanneer de datum bekend is.  

Bij zeer grote belangstelling zijn wij helaas genoodzaakt om een vol=vol principe te hanteren. In dat geval regelen we een grotere locatie voor de desbetreffende thema-avond(en) in Malden, zodat toch iedereen de mogelijkheid heeft om de avond(en) bij te wonen.

Heeft u nog vragen?

Voor eventuele vragen kunt u hetzelfde emailadres duurzaam@heumen.nl gebruiken.

Bron: gemeente Heumen