Intentieovereenkomst met GroenLeven in de maak

Auteur: Frans Lenting

Energiecoöperatie Heumen werkt samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos aan Zonnepark Teersche Sluispolder. Met hoofdontwikkelaar GroenLeven is ECH in gesprek over hoe de samenwerking precies vorm krijgt. Afspraken hierover worden vastgelegd in een intentieovereenkomst, die we op dit moment voorbereiden. Over de stand van zaken geven we je graag een update.

Voorwaarden overdracht

GroenLeven heeft als doel het zonnepark na de realisatie te verkopen aan ECH. Voorwaarde van de gemeente Heumen is dat minimaal 50% in lokaal eigendom komt. In de intentieovereenkomst willen we onder meer de voorwaarden voor de eigendomsoverdracht aan ECH vastleggen. Inmiddels is er een intentie op samenwerking overeengekomen, maar met name de financiële opbrengstverdeling is nog onderwerp van gesprek. Dit is een lastig punt en het vraagt tijd om hier uit te komen.

Business case

Voor ECH is het van belang om een gezond project met haalbare financiële parameters over te nemen en de risico’s voor de exploitatiefase moeten inzichtelijk en acceptabel zijn. De werkgroep financiën van ECH heeft de huidige business case beoordeeld, vergeleken met andere zonneparkprojecten en een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. ECH trekt hieruit de conclusie dat bij deze business case de risico’s voor ECH (te) groot zijn. Deze business case is echter nog niet definitief.

Gezien de ontwikkelingen in de markt en het project (energieprijzen, SDE subsidie, inkoopprijzen zonnepanelen) kan de business case de komende tijd nog op veel aspecten veranderen. We zoeken daarom nu in overleg met de ontwikkelpartijen naar acceptabele basisafspraken voor de overnamevoorwaarden die straks op de definitieve business case kunnen worden toegepast.

Vergunningsadvies

Met gemeente Heumen wordt regelmatig overlegd over de ontwikkelingen. Om vertraging in de procedure te voorkomen dienen in principe de basisafspraken voor de samenwerking en eigendomsovername in een ondertekende intentieovereenkomst te zijn vastgelegd voordat het vergunningsadvies ter goedkeuring naar B&W gaat. Nog in april hopen we het gesprek met GroenLeven te vervolgen.

Lees meer over Zonnepark Teersche Sluispolder