Even voorstellen – Dit doet de communicatiewerkgroep

Energiecoöperatie Heumen heeft een aantal werkgroepen. De doelen van de coöperatie haal je namelijk niet zomaar, alleen samen met enthousiaste leden kom je verder. Eén van de werkgroepen binnen de coöperatie is de werkgroep communicatie. Maar wat doet zo’n werkgroep nou eigenlijk? En wie zitten erachter?

Hoe het begon
Eind 2021 is de werkgroep gestart met vier leden. De aanleiding was het door Wiek-II opgestelde communicatieplan. Aan de leden van de communicatiewerkgroep werd gevraagd dit plan met een frisse blik te bekijken en aan te vullen waar nodig. In overleg zijn de communicatiedoelen en de doelgroepen vastgesteld. Ook is gekeken hoe deze doelgroepen benaderd kunnen worden, hiervoor is een planning gemaakt.

Vervolgens heeft de werkgroep bijgedragen aan de organisatie van de Algemene Ledenvergadering. Samen is gekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk te organiseren.

De gezichten achter de werkgroep
De werkgroep bedenkt communicatieactiviteiten, adviseert de stuurgroep en voert de plannen ook daadwerkelijk uit. De coördinatie van de werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van Juliet Nicolai, communicatieadviseur bij Wiek-II. Piet van Casteren, secretaris bij Energiecoöperatie Heumen, fungeert als eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur. Samen met coöperatieleden Petry van Kempen en Mathilde Hofmans vormen zij de communicatiewerkgroep.

Organisatie van activiteiten
Petry vertelt dat de werkgroep om de 6 á 8 weken bij elkaar komt. ‘Afgelopen vergadering hebben we het gehad over de komende activiteiten. We bekijken hoe we invulling gaan geven aan de volgende informatiebijeenkomst’, zegt Petry. Energiecoöperatie Heumen en GroenLeven willen inwoners steeds op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom Zonnepark Teersche Sluispolder. Een informatiebijeenkomst is daarvoor een belangrijk middel. Deze keer zal dit in de vorm van een energiecafé worden gegoten.

Versterking
De werkgroep schakelt soms ook leden in die niet actief bij de werkgroep betrokken willen zijn, maar toch af en toe een steentje willen bijdragen. Deze leden schrijven dan bijvoorbeeld teksten voor in de lokale krantjes of voor in de nieuwsbrief van de coöperatie.

Ben je na het lezen van dit artikel enthousiast geworden en wil je ook graag meehelpen? De werkgroep zoekt nog versterking. Vind je het leuk om activiteiten te organiseren, mee te denken met de werkgroep of misschien ben je wel goed met fotografie? Meld je aan als vrijwilliger voor de communicatiewerkgroep. Hoeveel tijd je in de werkgroep wil steken is geheel aan jou.