Op welke Heumense partij stem jij 16 maart? 

Heumen is goed bezig als het om duurzame energie gaat. Dat moet ook, want het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. De Heumenaren zitten niet stil. Onder andere Energiecoöperatie Heumen wil hieraan een grote bijdrage leveren. De coöperatie werkt samen met de gemeente aan lokale energieprojecten, zoals Zonnepark Teersche Sluispolder. Inwoners kunnen lid worden en hebben zo samen invloed op de lokale energietransitie. 

Maar hoe snel Heumen verduurzaamt hangt natuurlijk vooral af van de lokale politiek. Weet jij eigenlijk wat de plannen van onze politieke partijen zijn? Niet onbelangrijk, want de gemeenteraad neemt besluiten over duurzame energie die ons allemaal raken. We zetten de ambities van de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in vogelvlucht op een rij. Op 16 maart is de keuze aan jou! 

De lokale partij DGH zet in op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie, waarbij zonne-energie, energie uit water(kracht) en warmte vóór windenergie gaan. De partij wil onder meer de verenigingsgebouwen als eerste verduurzamen en mensen stimuleren hun eigen leefomgeving te verduurzamen. 

VVD Heumen gaat eveneens voor zonne- en waterkracht boven windenergie. Windkracht is voor de VVD alleen een optie als het echt onvermijdelijk is om de klimaatopgave te halen. De partij focust op zonne-energie via daken van bedrijven en woningen. Voor het verduurzamen van particuliere huishoudens wil de partij jaarlijks een ton vrijmaken.  

CDA Heumen vindt dat de gemeente particuliere initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving moet stimuleren. Het motto is daarbij ‘haalbaar en betaalbaar’. De partij wil constructief bijdragen aan de RES (de regionale energiestrategie die plannen maakt voor verduurzaming van de regio). Uitgangspunt daarbij is dat de verhouding tussen wind- en zonne-energie verantwoord moet zijn.  

GroenLinks vindt dat de gemeente een duidelijke regierol moet aannemen en zich niet kan permitteren langer af te wachten. De partij wil bij de besluiten over de energietransitie inwoners permanent betrekken en ervoor zorgen dat niemand de boot mist in de verduurzamingsslag. De partij koestert dan ook lokale initiatieven als Energiecoöperatie Heumen. GroenLinks ziet windenergie binnen de gemeentegrenzen wél als een reële mogelijkheid.  

D66 spreekt zich duidelijk uit. De partij gaat voor een vermindering in 2030 van de CO2 uitstoot met 55%, een energiepark langs de A73 waar duurzame energie opgewekt wordt met zon en wind en een regionaal expertisecentrum energietransitie. De partij wil dat inwoners meeprofiteren van de lokale energie-opwek, bijvoorbeeld door te delen in de opbrengsten. Of denk aan het ‘gratis’ opladen van elektrische voertuigen.  

PvdA Heumen geeft de voorkeur aan energie uit de zon, dan uit water en als laatste uit wind. De partij vindt draagvlak voor projecten onder inwoners en omwonenden belangrijk. De partij ziet graag dat het eigendom van energieprojecten bij de bevolking ligt en zo de opbrengsten binnen de gemeente blijft.  

De nieuwe lokale partij Kiezersclub Heumen tenslotte wil de gemeentefinanciën niet belasten met onrealistische energieplannen. De partij is voor een terughoudend beleid met het leggen van zonnepanelen op groengebieden en landbouwgronden. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken en het plaatsen van warmtepompen. De realiseren van windmolens kan alleen in samenspraak met direct omwonenden.  

Je merkt het al. Er is genoeg te kiezen. Nog geen keuze gemaakt? Doe snel de Kieswijzer of bekijk het door de gemeente Heumen uitgebrachte verkiezingsmagazine.