Positief besluit gemeente Heumen over projectplan

De afgelopen maanden heeft GroenLeven samen met Enovos veel overleg gevoerd over het project Zonnepark Teersche Sluispolder. Dit ging om overleg met omwonenden, gemeente, provincie, stichting Das&Boom, ECH en anderen. Begin juli is het definitieve projectplan voor het Zonnepark ingediend bij de gemeente Heumen. Het College van B&W heeft dinsdag 19 juli een positief besluit genomen over het projectplan. Dit betekent dat nu de het traject van aanvraag wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning kan starten. Een mijlpaal in de projectvoorbereiding!

De verwachting is dat eind augustus/medio september de definitieve aanvragen voor de wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zullen worden ingediend. Deze aanvragen worden in het najaar geagendeerd in de Heumense gemeenteraad en naar verwachting eind van dit jaar vastgesteld.

Het projectplan is een verdere uitwerking van het tendervoorstel van maart 2021, het oorspronkelijke plan voor het zonnepark. Voor een korte samenvatting van de verschillen tussen tendervoorstel, toelichting op het definitief projectplan en de planning voor de komende periode, bekijk de ALV presentatie.

Lees meer in het definitieve projectplan zonnepark Teersche Sluispolder.