Samenwerking ECH en Wiek-II

ECH werkt al geruime tijd samen met het Nijmeegse Wiek-II. De partijen hebben een concept intentie-overeenkomst opgesteld en een begroting voor de werkzaamheden die Wiek-II zal uitvoeren. Op de ALV in september wordt deze overeenkomst ter goedkeuring geagendeerd.

Ondersteuning Wiek-II

Wiek-II ondersteunt ECH met de projectvoorbereiding, communicatie en campagne voor ledenwerving en financiële inleg van leden om eigenaar te worden van Zonnepark Teersche Sluispolder. Wiek-II heeft lokale ervaring bij onder andere de ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift in samenwerking met de Nijmeegse Energiecoöperatie WPN.

Lokaal energie leveren

Een deel van de kosten van Wiek-II is gedekt door een bijdrage van OostNL, het provinciale ontwikkelingsfonds. Daarnaast is Wiek-II bereid de benodigde kosten voor te financieren. Wiek-II stelt hiervoor de voorwaarde dat Wiek-II of het toekomstige Heumens Energiebedrijf de stroom uit het zonnepark kan afnemen (tegen marktconforme prijs) om deze stroom ook lokaal te leveren. Wiek-II ziet grote meerwaarde in het verbinden van lokale opwek met lokaal verbruik en lokaal eigenaarschap en wil dit graag samen met ECH realiseren. Eind september/begin oktober organiseert ECH een Energiecafé over het idee van een Heumens Energiebedrijf.

Afspraken Wiek-II met Groenleven

Voor Wiek-II is het belangrijk om naast de afspraken met ECH ook een aantal afspraken met GroenLeven vast te leggen. Het beoogde voordeel daarbij is dat een samenwerking met GroenLeven kansen biedt voor het project. Bovendien is het een waarborg voor Wiek-II dat, mocht ECH toch afzien van deelname in het project, de voorfinanciering en afspraken met Wiek-II toch gedekt zijn.