Juridische ondersteuning gevraagd

Energiecoöperatie Heumen is op korte termijn op zoek naar leden die juridisch geschoold zijn of affiniteit en ervaring hebben met juridische issues. Deze leden zullen het ECH-bestuur ondersteunen en adviseren bij haar energieprojecten in onze gemeente.

Het eerste grote project waarvoor we juridische ondersteuning vragen is het zonnepark De Teersche Sluispolder dat we samen met projectontwikkelaars Groen Leven en Enovos ontwikkelen aan de Westkanaaldijk achter het maisdoolhof. ECH werkt voor dit project samen met Wiek-II. Wiek-II is een projectvoorbereider uit Nijmegen die onder meer burgerzonnepark de Grift in Nijmegen-Noord heeft ontwikkeld.

Op dit moment zijn twee samenwerkingsovereenkomsten voor zonnepark De Teersche Sluispolder in voorbereiding en in de nabije toekomst zullen ook contracten met derden moeten worden afgesloten. Het is voor ECH van groot belang dat deze overeenkomsten juridisch goed onderbouwd en verwoord worden om de belangen van de ECH-leden te waarborgen. Deze belangen liggen op het vlak van risicobeheersing en het waarborgen van de ten doel gestelde financiële uitkeringen bij de inleg op aandelen of obligaties door onze leden.

Gemeente Heumen heeft voor het zonnepark de voorwaarde gesteld dat minimaal 50 % in lokaal eigendom moet komen. Het streven van ECH is echter om dit zonnepark 100 % in lokaal eigendom te krijgen. Daarvoor dient een juridisch doorwrocht participatieplan gemaakt te worden.

In de toekomst zullen hopelijk meerdere projecten het licht zien, waarvoor we een continue juridische ondersteuning nodig hebben.

Op afroep zal door bestuur of projectgroep gericht ondersteuning worden gevraagd. ECH verwacht dan ook dat de inzet voor deze rol beperkt tijd zal vragen.

De gevraagde inzet kent geen vergoeding (alle actieve ECH-leden inclusief bestuur zijn vrijwilligers).

Heb je interesse en wil je meewerken aan het verduurzamen van de energievoorziening in onze gemeente, dan kun je je opgeven bij Piet van Casteren (secretaris van ECH) telefoon: 06-12673696 en e-mail: pietvcasteren@xa4all.nl.