Terugblik ALV 28 september

Op dinsdag 28 september vond de Algemene Ledenvergadering van onze coöperatie plaats. Onder meer de samenwerking met GroenLeven in Zonnepark Teersche Sluispolder werd toegelicht. Lees het verslag van secretaris Piet van Casteren.

We begonnen de ALV op 28 september 2021 feestelijk. De inloop met koffie en een ECH-GroenLeven taart was een succes! Tijdens de ALV nam penningmeester Paul Romijn met verve de honneurs waar van voorzitter Hein Pijnappel. Coöperatie-lid Frans Lenting leidde de samenwerking met GroenLeven in, door Marc van de Pol nader toegelicht in een presentatie over het Zonnepark Teersche Sluispolder.

Ineke de Jong vertelde over de doelen die Wiek-II nastreeft wat betreft de energietransitie in onze regio. Na deze presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen, waarvan goed gebruik werd gemaakt. Met name over het aangaan van verplichtingen zonder dat de financiële consequenties duidelijk zijn.

Omdat we nog geen begroting voor het zonnepark hebben en door Wiek-II alleen een intentieverklaring gevraagd werd heeft de vergadering in meerderheid ingestemd met de richting die we nu hebben ingezet. Toegezegd is om bij beschikbaarheid van concrete cijfers deze met de leden te delen en definitief aan te gane verplichtingen op een volgende ALV in stemming te brengen.

Verder was het financieel verslag over 2020 opgemaakt door Paul Romijn samen met accountant Rossen. Deze werd met algemene stemmen goedgekeurd. Tijdens de ALV is een intekenlijst rond gegaan voor iedereen die graag een steentje zou willen bijdragen aan de coöperatie. Hierop zijn een zestiental (!) namen ingevuld die we op korte termijn gaan benaderen. Erg fijn!

De opkomst op de Algemene Ledenvergadering was met ongeveer 28 mensen waarvan 4 GL/Wiek-II en 4 Stuurgroep en dus ca. 20 leden matig. De volgende keer moet de ALV beter en strakker worden voorbereid. Hier werd een flinke inbreng door communicatie gemist. Daarnaast vroegen we de aanwezigen om te stemmen voor twee ‘open eind’ verhalen. Dat bleek lastig en dat hebben we ons in de voorbereiding onvoldoende gerealiseerd.

Iedereen bedankt voor de komst en de bijdrage!