Geslaagde inloopbijeenkomst Zonnepark Teersche Sluispolder

Op donderdag 4 november organiseerden ECH en Wiek-II samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos een inloopbijeenkomst over zonnepark Teersche Sluispolder. Ook de grondeigenaren waren aanwezig. De inloop vond plaats in cultureel centrum Maldensteijn in Malden. Het doel van de bijeenkomst was het informeren van geïnteresseerden, het polsen van meningen van omwonenden en het aangaan van de discussie met twijfelaars en critici. De opkomst was met 24 bezoekers beperkt, maar de doelstelling kwam goed uit de verf.

Opzet

De deelnemende organisaties hadden affiches met uitleg en tekeningen over het plan uitgestald. Er waren video’s te zien van de locatie met daarin virtueel het zonnepark. Elke organisatie had een eigen informatietafel waar bezoekers aanschoven voor vragen en gesprekken. Secretaris Piet van Casteren ontving mensen bij de ECH stand, noteerde mensen voor onze nieuwsbrief en schreef enkele nieuwe leden in. De organisatie was met name in handen van Juliet en Ineke van Wiek-II en Marc van de Pol van GroenLeven.

De inloop duurde van 16:00 tot 20:00 uur. De bezoekers namen ruim de tijd (sommigen bleven zelfs ruim 2 uur). De opzet gaf ook de organisatoren en grondeigenaren de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen zonder de druk van een vergaderagenda.

Alles onder strikte Corona condities uiteraard!

Wie waren er?

De bezoekers werden ontvangen door 11 vertegenwoordigers van de organisaties en grondeigenaren. De uitnodiging was speciaal gericht op direct omwonenden, vertegenwoordigers van omliggende wijken, natuur- en milieuorganisaties en de politiek. Veelal zijn mensen individueel uitgenodigd. Daarnaast hebben we aankondigingen in lokale bladen gezet.

Met een aantal bewoners van het gebied Teersche Sluispolder is uitgebreid gesproken over de aanpak en eventuele alternatieven. Datzelfde is gebeurd met vertegenwoordigers van ecologisch adviesbureau Das & Boom en ijveraars voor biodiversiteit en natuurlijke inpassing zoals Sjef Gielen en Mathilde Hofmans.

Goede start van de campagne

Voor ons als ECH was dit een uitstekende start van een mogelijk lange en hopelijk succesvolle campagne. We hebben hier aardig wat mee geleerd. Er zullen nog flink wat sessies nodig zijn de komende periode. We moeten meer mensen informeren, leden werven en straks mensen bereid vinden financieel deel te nemen in ons eerste project in de energietransitie.