Zonnedak De Vuurvogel

De aanleiding.

De Vuurvogel aan de Schoolstraat in Malden is in 2020 als nieuwbouw in gebruik genomen. Bij de oplevering zijn 120 zonnepanelen op het dak geplaatst voor eigen gebruik door de school zelf. Het dak is constructief geschikt om het hele dak vol te leggen met zonnepanelen. De Gemeente heeft bij de vergunningsverlening voor de nieuwbouw de doelstelling aangegeven om het hele dak te benutten voor plaatsing zonnepanelen via lokale eigenaren. Dit kan de Vuurvogel niet zelf doen en daarom heeft de Gemeente de Energie Coöperatie Heumen (ECH) verzocht om in samenwerking met de Vuurvogel de realisatie van dit project en het organiseren van het lokale eigendom ter hand te nemen.

ECH is daartoe bereid omdat dit precies de doelstelling is van onze coöperatie.

Zo is de ECH o.a. ook actief voor het project Teersche Sluispolder met ca. 42.000 zonnepalen waarbij zij streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. ECH richt zich op realiseren van (grootschalige) energie-opwekprojecten via lokaal eigendom. Ons doel en kernwaarden zijn:  “Verduurzamen van onze energievoorziening door samen te werken en te verbinden met een groot draagvlak in onze gemeente waarbij de opbrengsten lokaal blijven”.

Aanzicht van basisschool de Vuurvogel in Malde
Aanzicht van basisschool de Vuurvogel in Malde

Het project.

Het project houdt in dat op het dak ca. 260 extra panelen worden gelegd door en voor bewoners uit het postcodegebied 6581.

Zicht op het dak van de Vuurvogel met de extra panelen (blauw) en de bestaande panelen (zwart).
Zicht op het dak van de Vuurvogel met de extra panelen (blauw) en de bestaande panelen (zwart).

Het streven is het benodigde investeringsbedrag voor 100 % op te halen bij de lokale bevolking. Inzet is om uit de opbrengsten van de verkoop van de elektriciteitsproductie de investering in jaarlijkse termijnen in 15 jaar terug te betalen, aangevuld met een te behalen aantrekkelijk rentevergoeding.

De elektriciteitsproductie van deze extra panelen kan niet direct worden aangewend voor de Vuurvogel omdat op dit moment de netbeheerder kampt met knelpunten.

De energieproductie van deze extra panelen gaat direct het openbare net op en wordt verkocht aan een nog nader te kiezen energiemaatschappij.

ECH zorgt voor de aankoop, aanvraag subsidie, de aanleg van het project en de jaarlijkse exploitatie. Voor de aankoop en aanleg werft ECH deelnemers die willen investeren in dit project en zo mee kunnen profiteren van de opbrengsten.

Waarom meedoen?

Meedoen kan omdat u geen (geschikt) dak heeft of niet in staat bent een volledige installatie aan te leggen. U kunt natuurlijk ook meedoen uit ideële overwegingen omdat u zich zorgen maakt over de klimaatveranderingen ten gevolge van het verstoken van fossiele brandstoffen. U vindt het plaatsen van zonnepanelen op daken een goede manier om lokaal meer groene energie op te wekken. Het is eenvoudig om mee te doen. ECH ontzorgt u doordat zij zorgen voor de aanleg, organisatie en exploitatie.

U hoeft zich op dit moment, geheel vrijblijvend, alleen op te geven als aspirant-deelnemer. Pas indien de subsidies zijn toegekend gaan wij de plannen verder uitwerken en ontvangt u aanvullende informatie, waarna u kunt besluiten om mee te doen en uw keuze maken met hoeveel zonnedelen u wilt deelnemen.

Benodigd kapitaal:

Op basis van opgevraagde offertes van begin dit jaar is onze eerste voorlopige opgave

  • Investering in systeem en bijkomende kosten: ca. € 72.500,- excl. BTW.
  • Subsidie Provincie Gelderland (20 %): ca. € 15 000,-.
  • Saldo, te financieren uit verkoop zonnedelen: ca. € 57.500,-
  • Kortlopende voorfinanciering BTW (max. 1 jaar): ca. € 15.000,-
    • Totaal: ca. € 72.500,-

Hoe werkt het?

Het plan is om zonnedelen ter waarde van € 150,- uit te geven die door lokale bewoners uit Malden en de Gemeente Heumen kunnen worden aangekocht.  ECH start met de aanleg van het project na toekenning van de subsidies en zodra ca. 500 zonnedelen zijn verkocht.

De eerste belangrijke stap is het aanvragen van subsidies. Daarvoor zoeken wij minimaal 50 geïnteresseerden woonachtig in Malden/Gemeente Heumen (in het postcodegebied 6581) die willen investeren in dit project. Een lijst met minimaal 50 aspirant-deelnemers is namelijk vereist om subsidie te kunnen aanvragen bij de Provincie.

Om de onzekerheid van de jaarlijkse opbrengsten te verminderen wordt ook een beroep gedaan op de Subsidieregeling Coöperatieve Energievoorziening (SCE-exploitatiesubsidie). Deze regeling voorziet in een minimale kWh-verkoopprijs zodat het financieel rendement normaliter niet negatief wordt.

Indien u zich opgeeft als aspirant-deelnemer hoeft u nog niet te beslissen hoeveel zonnedelen u t.z.t. wilt aankopen. Het aantal zonnedelen dat u definitief wilt aankopen kunt u later opgeven.

De voorwaarden waaronder de zonnedelen worden uitgegeven, zullen worden bepaald zodra de volledige financiering rond is. De opzet is om jaarlijks een rente te betalen en de lening in maximaal 15 jaar af te lossen Deze zonnedelen zullen overdraagbaar zijn.

De verwachting is dat 4 à 5 % rendement haalbaar is. Voordat u beslist over een definitieve deelname zullen wij een een brochure verstrekken waarin alle informatie en voorwaarden voor deelname worden vermeld.

Doe mee.

Door mee te doen wordt weer een stapje gezet op weg naar een verdere verduurzaming van onze Gemeente. Aanmelden doet u via onderstaande “aanmelden” knop.

Wij hopen nog deze zomer dit project te realiseren. ECH verricht haar werkzaamheden voor dit project op vrijwillige basis.