Waterkrachtcentrale Stuw Grave

Onze ambitie is om te participeren in de waterkrachtcentrale in de oude sluis in de Maas bij Nederasselt. Een mooi gezamenlijk project van de burgercoöperaties in Grave en Heumen, de beide gemeentes, Rijkswaterstaat en de begeleidende organisaties Wiek-II en ingenieursbureau Royal Haskoning. Voor de duur van acht tot tien jaar kunnen we de waterkracht in de oude, ongebruikte stuw benutten. Dit levert energie op voor 1000 huishoudens, plus expertise voor een veel grotere waterkrachtcentrale wanneer de gehele stuw in 2030 vervangen wordt. Even leek het erop dat mogelijke vissterfte roet in het eten zou gooien, maar gelukkig kwam Sportvisserij Nederland met een oplossing tegen vissterfte: een schuin geplaatst rooster voor de waterinlaat dat het inzwemmen van vissen voorkomt. 

Rijkswaterstaat is bereid een vergunning af te geven voor dit project, maar dan niet langer dan 2028, omdat dan een renovatie van het complex op de planning staat. En daar ligt het probleem. In de huidige stuw is het om deze reden niet haalbaar of voor zo’n kort tijdsbestek een waterkrachtcentrale te realiseren.

Over een paar jaar wordt de stuw volledig vervangen. De plek waar de nieuwe stuw komt te liggen is nog niet bekend. Het is nu aan de politiek om het gesprek aan te gaan met Rijkswaterstaat om het voor elkaar te krijgen het initiatief voor het verwezenlijken van een waterkrachtcentrale op de stuw in Grave er door heen te krijgen, zodat dit meegenomen kan worden in het ontwerp van de nieuwe stuw. De betrokken wethouders van zowel de gemeente Grave als de gemeente Heumen hebben toegezegd op bestuurlijk niveau invloed te willen uitoefenen om het mogelijk te maken over de hele breedte van de stuw turbines te kunnen plaatsen.