Verslag ALV 24 januari 2022

Maandag 24 januari vond een informatieve ledenvergadering van Energiecoöperatie Heumen plaats. Ondanks dat we online met elkaar moesten vergaderen hebben we de leden goed kunnen bijpraten over de laatste ontwikkelingen en de te nemen beslissingen. De volgende ALV zal besluitvormend zijn. Deze informatieve bijeenkomst stond in het teken van Zonnepark Teersche Sluispolder en de samenwerking met GroenLeven en Wiek-II in het project.

Zonnepark Teersche Sluispolder

Petry van Kempen leidde de vergadering als technisch voorzitter. Hij gaf als eerste het woord aan Frans Lenting, die een projectupdate gaf over Zonnepark Teersche Sluispolder. De verschillen tussen het tenderplan en het huidige plan werden duidelijk toegelicht. Zo is er bijvoorbeeld meer compensatie nodig voor de wet natuurbescherming. Er komt in het huidige plan ongeveer 2 km aan hagen en er is ruimte voor een ommetje voor de buurt gemaakt. Met afbeeldingen werd toegelicht hoe het concept-bestemmingsplan en het concept-projectplan eruitzien. Een optimistische concept-planning werd met de leden gedeeld.

Coördinatiebesluit

De leden werden geïnformeerd over het coördinatiebesluit dat de gemeenteraad van Heumen in december nam. Dit besluit is goed nieuws voor de coöperatie. Het voorstel om de procedures voor de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning parallel te laten lopen levert namelijk tijdswinst op. Zo kunnen we hopelijk meedoen in de SDE+-subsidieronde van juli-september 2022. Rond februari 2022 zal het ontwerp omgevingsvergunning door GroenLeven worden ingediend en naar verwachting begin maart komt het bestemmingsplan ter inzage. Ondertussen beginnen we met de uitwerking van de participatievorm en financiering. Naast het coördinatiebesluit stelde de gemeenteraad in december ook het gebiedsplan Energielandschap A73 vast.

Intentieovereenkomst GL-ECH

De intentieovereenkomst met GroenLeven legt wederzijdse afspraken vast met betrekking tot samenwerking in Zonnepark Teersche Sluispolder. Het is een tussenstap naar de samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat vermeld dat beide partijen bijvoorbeeld veel waarde hechten aan wederzijds vertrouwen en transparantie. De coöperatie is nog in gesprek met GroenLeven over een aantal nog niet afgeronde intenties. Zoals het projectrendement, de vergoeding van GL en de overname van aandelen. Het model Shared Business Case is rond 19 januari 2022 ontvangen van GroenLeven. Nu is het zaak voor de stuurgroep met behulp van de financiële werkgroep om deze goed te doorgronden. Dit kost tijd. Bij een volgende ALV komen we hierop terug.

Het is GL ook bekend dat ECH veel waarde hecht aan haar samenwerking met Wiek-II. De komende tijd spreken Wiek-II en GL samen over de mogelijkheden om de afspraken toch vast te gaan leggen in een driehoeksverhouding.

De afspraken met Enovos, de tweede projectontwikkelaar in het project, worden gemaakt via GroenLeven. De toekomstige positie van Enovos in het project is nog niet helemaal duidelijk. Dit is een van de vragen die we aan GroenLeven hebben gesteld.

Intentieovereenkomst Wiek-II-ECH

Het hoofddoel in de overeenkomst is samenwerken aan lokaal eigendom. Wiek-II wil graag de Energiecoöperatie Heumen in de positie brengen om te groeien en haar rol te pakken in Heumense energieprojecten. Het doel is ervoor te zorgen dat ECH-eigenaar wordt van Zonnepark Teersche Sluispolder en voldoende eigen vermogen bijeen kan brengen voor het project. Wiek-II ondersteunt in projectmanagement, communicatie, participatie, ledenwerving, inschrijving participaties en financiering van het zonnepark. Daarnaast werkt Wiek-II graag ook in de toekomst met ECH samen in volgende energieprojecten en om de opgewekte energie uit de projecten ook lokaal te gaan leveren. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, dit gaan we verder verkennen.

Met de stukken was de begroting voor de komende 1,5-2 jaar meegestuurd, deze heeft Ineke de Jong toegelicht. Tot slot, de voorgestelde afspraak is dat Wiek-II de begrote kosten betaalt en daarvoor bij overname van het project door ECH een vergoeding krijgt. Deze vergoeding bestaat uit  een minderheidsaandeel in het project (ter waarde van de voorgeschoten kosten met een opslag van 10%) en de toezegging dat het stroomcontract van het project, tegen marktconforme prijs, wordt afgesloten met Wiek-II of het lokale energiebedrijf dat Wiek-II wil oprichten. Wiek-II neemt door de voorfinanciering van de kosten het risico voor haar rekening. Als het project niet doorgaat, kan Wiek-II geen rekening sturen aan het project of ECH. Als het project wel doorgaat, zijn dit de afspraken. Wiek-II heeft nog een voorbehoud gemaakt dat zij graag deze afspraken ook met GroenLeven maakt, zodat alle projectpartners deze erkennen.

Afsluiting

De leden hebben kritische opmerkingen en vragen gesteld tijdens de vergadering. Hier is zo goed mogelijk antwoord opgegeven. Mochten er toch nog onduidelijkheden en/of vragen zijn, stel deze gerust. Stuur ons een bericht.

Een formeel verslag van de ledenvergadering wordt nog met de leden gedeeld.

We bedanken iedereen voor de aanwezigheid en bijdrage tijdens de ledenvergadering!