Update zon op dak

De afgelopen twee jaar heeft ECH zich gericht op het realiseren van grote zonnedaken binnen onze gemeente. Met twee projecten zijn we in het bijzonder bezig geweest: de Radboudboerderij en een boerderij aan de Donderbergweg, beiden in Overasselt. Een korte update.

We kunnen er kort over zijn: het blijkt niet eenvoudig te zijn dit soort projecten uit te voeren. Het zonnedak op de Radboudboerderij bleek complex, omdat de eigenaar veel randvoorwaarden stelde. Bij beide projecten zijn de kosten hoog door de dure aansluitingen op het energienet van Liander en door vereiste aanpassingen in de dakconstructies. Daardoor zijn de rendementen beperkt. Het is puzzelen of het er wel uit kan.

Voor beide projecten hebben we SDE+ subsidie aangevraagd. Voor de Donderbergweg is die toegekend. Bij aanvraag voor de Radboudboerderij bleek de subsidiepot leeg. De eigenaar aan de Donderbergweg besloot vervolgens toch af te haken. Hij wilde zich niet vastleggen voor een contract van tenminste 15 jaar. Dat paste niet in de bedrijfsvoering. Daarmee zijn beide projecten helaas gestopt.

Op dit moment gaat alle aandacht uit naar het zonneproject in de Teersche Sluispolder. We zullen bij de volgende ronde voor de SDE+ subsidie in 2022 bekijken of we opnieuw een aanvraag doen voor de Radboudboerderij. De dalende subsidies zullen de kans daarop niet verhogen. Voorlopig gaan we niet op zoek naar nieuwe daken. De animo van dakeigenaren is laag. Zij moeten zich lang vastleggen tegen een lage vergoeding. Wie de investering kan dragen doet het liever zelf.