Terugblik excursie Zonnepark De Grift

Door: Petry van Kempen

Energiecoöperatie WPN heeft in 2021 in Nijmegen-Noord een burgerzonnepark gerealiseerd, Zonnepark De Grift. Het zonnepark is zo goed als afgerond en produceert rond deze tijd zijn eerste energie. Voor ons als ECH een uitgelezen kans om eens van dichtbij te bekijken hoe dit er uitziet. Op 18 december gingen we op bezoek.

Zonnepark de Grift

Het nieuwe zonnepark bestaat uit 11.000 zonnepanelen en levert stroom voor 1475 huishoudens. De panelen liggen onder de rook van de vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe die Energiecoöperatie WPN enkele jaren geleden al bouwde. Bijzonder is de toepassing van ‘cablepooling’. De stroom die de zonnepanelen en de windmolens opwekken gaat via één kabel naar het openbare elekticiteitsnet. Omdat zon en wind elkaar vaak afwisselen maak je zo efficiënter gebruik van de kabel en het is goedkoper, onder meer omdat je geen nieuwe aansluiting nodig hebt. Dit principe kan mogelijk bij ‘ons’ project aan de Teersche Sluispolder ook worden toegepast. Vooralsnog zijn hier echter geen plannen voor windenergie. Zonnepark de Grift is gebouwd door installateur 100% Zonnig uit Wijchen. Er is bewust gekozen voor regionale en lokale ondernemers. Directeur van het zonnepark is Pim de Ridder van Wiek-II, ons welbekend. De coöperatie is eigenaar. De energie zal zoveel mogelijk lokaal worden ingezet.

Ons bezoek

Ineke de Jong van Wiek-II had ons in de uitnodiging al gewaarschuwd. Zorg voor regenkleding en flinke laarzen, het is een bouwput. Bovendien was het guur met een koude wind. Niet direct wat je je bij een ‘zonnepark’ voorstelt. Om het bezoek te veraangenamen hadden de mensen van Wiek-II in het bezoekerscentrum warme koffie, thee en kerstversnaperingen voor ons klaar staan. Pim de Ridder gaf een interessante inleiding over het voortraject en alle afwegingen en discussies om het project van de grond te krijgen. Daarna stapten we de modder in. Marcel Budding, projectleider van 100% Zonnig leidde ons over het terrein en gaf deskundige uitleg. Zo kwam het specifieke probleem aan de orde dat het terrein niet vlak is. Dat is opgelost door hoogtemetingen met een drone uit te voeren. Daarna zijn de stelpoten onder de panelen individueel op lengte gebracht. Meevallers kende het project ook. Omdat het park op een bedrijventerrein ligt worden er geen eisen gesteld aan natuur, diversiteit en inpassing. Iets wat bij ons Heumense project juist veel discussie en extra kosten meebrengt.

Gaan we nog eens doen!

De opkomst was met 15 mensen niet groot. Daar zal het weer en corona in meegespeeld hebben. We hebben afgesproken dat we dit met mooier weer en als alles volledig draait en aangekleed is nog eens doen. Het plan is dan ook niet-leden uit te nodigen. Een excursie als deze kan mensen zeker enthousiasmeren om met ons Heumense plan mee te doen.