Voortgang projecten zonne-energie

Eerste SDE subsidie verleend

In februari dit jaar heeft de Werkgroep Zon 2 nieuwe dakeigenaren geïnteresseerd gevonden. Een bedrijf aan de Looistraat in Heumen en een bedrijf aan de Donderbergweg in Overasselt. Beiden kunnen rond 600 panelen herbergen. Voor beiden hebben we globale offertes laten opmaken voor een zoninstallatie. Voor de Donderbergweg hebben we in de voorjaarsronde SDE subsidie aangevraagd. Daarvoor hebben we het bureau Overmorgen ingeschakeld. Lees hier meer over het project aan de Donderbergweg.

Oprichting B.V.

Op 12 maart heeft de ECH de ECH-Zon B.V. opgericht. Die B.V. moet de uitvoering van projecten zonne-energie mogelijk gaan maken en de exploitatie gaan doen. De BV structuur passen we toe om voldoende risico spreiding te hebben binnen onze Coöperatie. Dit is een belangrijke stap.
Flinke vooruitgang Radboud boerderij
Begin maart stond de Werkgroep Zon op het punt om ECH subsidie aan te vragen voor de plaatsing van ongeveer 700 zonnepanelen op daken van de Radboudboerderij. Radboud stelt de daken gratis beschikbaar. Vlak voor de aanvraag bleek een juridische kink in de kabel in verband met het dak eigendom. Dat zorgde voor vertraging waardoor de aanvraagdatum niet gehaald kon worden.
Op 26 juni hebben we het overleg met Radboud hervat. Na pensioen van Els Sonnemans stemmen we nu af met Aat Builtjes als vertegenwoordiger van Radboud. Het lijkt nu mogelijk de juridische problemen te omzeilen en tevens de forse notariële kosten voor de ECH te verminderen en door te schuiven naar volgend jaar. Het lijkt er op dat we tijdig klaar zijn voor de nieuwe ronde SDE++ subsidie aanvragen. We proberen in die ronde met het Radboudproject mee te doen.

Uitbreiding projecten

De Werkgroep heeft eind juni een uitgebreide scan gedaan naar potentieel interessante daken in de hele gemeente. Daar is een lijst bedrijven uitgekomen die we gaan benaderen. Een 2-tal daken hieruit liggen vlakbij het eerder genoemde bedrijf aan de Looisstraat. We maken daar nu een offerte voor. Mogelijk zijn meerdere bedrijven te koppelen in één project. In dat geval is de bekabeling en aansluiting op het net misschien goedkoper. Dat zou het rendement verbeteren.
Radboud Universiteit heeft het beleid om energieneutraal te bouwen. Dat betekent dat een nieuw gebouw gecompenseerd wordt door duurzame energie opwekking. Voor een nieuw gebouw zijn ze op zoek naar een locatie voor 4000 zonnepanelen. We hebben aangegeven interesse te hebben om hier een rol in te spelen. We gaan binnenkort de mogelijkheden bekijken.