De aanleiding.

De Vuurvogel aan de Schoolstraat in Malden is in 2020 als nieuwbouw in gebruik genomen. Bij de oplevering zijn 120 zonnepanelen op het dak geplaatst voor eigen gebruik door de school zelf. Het dak is constructief geschikt om het hele dak vol te leggen met zonnepanelen. Dit was een eis van de Gemeente bij de vergunningsverlening voor de nieuwbouw met de bedoeling om het hele dak te benutten voor plaatsing zonnepanelen door lokale eigenaren. Dit kan de Vuurvogel niet zelf doen en daarom heeft de Gemeente de Energie Coöperatie Heumen (ECH) verzocht om in samenwerking met de Vuurvogel de realisatie van dit project en het organiseren van het lokale eigendom ter hand te nemen.

ECH is daartoe bereid omdat dit precies de doelstelling is van onze coöperatie.

Zo is de ECH o.a. ook actief voor het project Teersche Sluispolder met ca. 42.000 zonnepalen waarbij zij streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. ECH richt zich op grootschalige energie-opwekprojecten in lokaal eigendom. Ons doel en kernwaarden zijn:  “Verduurzamen van onze energievoorziening door samen te werken en te verbinden met een groot draagvlak in onze gemeente waarbij de opbrengsten lokaal blijven”.

Aanzicht van basisschool de Vuurvogel in Malde
Aanzicht van basisschool de Vuurvogel in Malde

Het project.

Het project houdt in dat op het dak ca. 260 extra panelen worden gelegd door en voor bewoners uit het postcodegebied 6581.

Zicht op het dak van de Vuurvogel met de extra panelen (blauw) en de bestaande panelen (zwart).
Zicht op het dak van de Vuurvogel met de extra panelen (blauw) en de bestaande panelen (zwart).

Het streven is het benodigde investeringsbedrag voor 100 % op te halen bij de lokale bevolking. Deelnemers krijgen hun investering in jaarlijkse termijnen in 15 jaar met een beschikbaar rendement terugbetaald uit de opbrengsten door verkoop van de elektriciteitsproductie.

De elektriciteitsproductie van deze extra panelen kan niet direct worden aangewend voor de Vuurvogel.

De energieproductie van deze extra panelen gaat direct het openbare net op en wordt verkocht aan een nog nader te kiezen energiemaatschappij. Opbrengsten uit de verkoop  worden aangewend voor aflossing leningen, rendementsuitkering op leningen en een klein deel voor reservering voor onvoorziene omstandigheden.

ECH zorgt voor de aankoop, aanvraag subsidie, de aanleg van het project en de jaarlijkse exploitatie. Voor de aankoop en aanleg werft ECH deelnemers die willen investeren in dit project en zo mee kunnen profiteren van de opbrengsten.

Waarom meedoen?

U kunt meedoen uit ideële overwegingen omdat u zich zorgen maakt over de klimaatveranderingen ten gevolge van het verstoken van fossiele brandstoffen. U maakt zich zorgen en vindt het plaatsen van zonnepanelen op daken een goede manier om lokaal meer groene energie op te wekken. Daarnaast is meedoen vrijwel risicoloos en uw investering wordt jaarlijks terugbetaald inclusief een rendementsuitkering. Het is eenvoudig om mee te doen. ECH ontzorgt u doordat zij zorgen voor de aanleg, organisatie en exploitatie.

U hoeft zich alleen op te geven als aspirant-deelnemer, waarna wij u benaderen voor hoeveel zonnedelen u wilt deelnemen.

Benodigd kapitaal:

  • Investering: ca. € 90.000,- incl. BTW (€ 72.917,- excl. BTW).
  • Subsidie Provincie Gelderland (20 %): € 15.313,-.
  • Coöperatie is BTW plichtig, doch BTW kan worden teruggevraagd.
  • Nodig eigen kapitaal is dan: ca. € 57.800,- + het voorschieten van de BTW voor ca. 1 jaar ( ca. € 15.000,-).

Hoe werkt het?

Het plan is om zonnedelen ter waarde van € 150,- uit te geven die door lokale bewoners kunnen worden aangekocht.  ECH start met de aanleg van het project na toekenning van de subsidies en zodra ca. 500 zonnedelen zijn verkocht.

Wij zoeken minimaal 50 geïnteresseerden in het postcodegebied 6581 die willen investeren in dit project. Een lijst met minimaal 50 aspirant-deelnemers is namelijk vereist om subsidie te kunnen aanvragen bij de Provincie.

Indien u zich opgeeft als aspirant-deelnemer hoeft u nog niet te beslissen hoeveel zonnedelen u t.z.t. wilt aankopen. Het aantal zonnedelen dat u definitief wilt aankopen kunt u later opgeven.

Deze zonnedelen zullen overdraagbaar zijn en in 15 jaar worden afgelost.

Rendementsuitkering zal jaarlijks worden uitbetaald en zal plaatsvinden zolang de installatie produceert (verwachte levensduur: 25 jaar). Voordat u beslist over een definitieve deelname zullen wij u een brochure verstrekken waarin alle informatie en voorwaarden worden vermeld voor deelname. De verwachting is dat 4 à 5 % rendement haalbaar is.

Ter meerdere zekerheid wordt ook de SCE- garantiesubsidie aangevraagd (Subsidieregeling Coöperatieve Energievoorziening). Deze regeling voorziet in een minimale kWh-verkoopprijs zodat het financieel rendement normaliter niet negatief wordt. Het rendement op uw investering zal wel fluctueren ten gevolge van opbrengst en prijsfluctuaties.

Doe mee.

Door mee te doen wordt weer een stapje gezet op weg naar een voortschrijdende verduurzaming van onze Gemeente. Ga naar de aanmeldpagina om u op te geven als aspirant-deelnemer.

Wij hopen nog deze zomer dit project te realiseren. ECH verricht haar werkzaamheden voor dit project op vrijwillige basis.