Waterkrachtcentrale komt in beeld

Werkgroep Water kan melden dat de omgevingsvergunning voor het realiseren van een waterkrachtcentrale stuw Grave is aangevraagd. B&W van de gemeente Heumen maakt bekend dat de aanvraag op 1 september 2020 is ontvangen. Hiermee is een belangrijke vervolgstap gezet. De Werkgroep Water zal op de Algemene Leden Vergadering van maandagavond 12 oktober een toelichting geven.