Vragen en kanttekeningen bij Koersdocument gemeente Heumen

Donderdag 24 september 2020 kan er weer een belangrijke stap gemaakt worden op de weg naar een duurzaam Heumen in 2050. Dan beslist de gemeenteraad in Heumen over het Koersdocument ruimtelijke visie duurzame energie. De Energiecoöperatie Heumen heeft bij dit document een aantal kritische vragen en kanttekeningen gesteld die wij de gemeenteraad mee willen geven bij de beraadslagingen over dit document. Deze vragen en kanttekeningen zijn gedeeld met alle fracties.

Lees hier het koersdocument van de Gemeente Heumen.