Zonne-energie op Radboudboerderij komt dichterbij

Het ziet ernaar uit dat in februari 2020 een BV kan worden opgericht voor het zonne-energieproject op het dak van de Radboudboerderij in onze gemeente. Daarna kan er SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) worden aangevraagd en wordt de installatie door HGD/Modderkolk uit Alverna eind 2020/begin 2021 uitgevoerd. Deze 707 zonnepanelen op drie daken leveren stroom voor zo’n 60 gezinnen. Met een totale investering van 175 duizend euro is het rendabel om deze duurzame energie op te wekken.

In de aanloop hiernaartoe kwam de Commissie Zon van de Energiecoöperatie Heumen, samen met projectontwikkelaar WiekII een aantal knelpunten tegen. Zoals een extra aansluiting op het stroomnet van Liander, het scheiden van diverse elektrische installaties en de garantie dat het dak voor 15 jaar beschikbaar blijft. Nu de meeste knelpunten lijken te zijn opgelost, komt de realisatie een stuk dichterbij. Daarna wordt de ambitie verlegd naar nóg meer daken, die voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Deze week wordt een offerte gemaakt voor een tweede dak. Wie heeft nog meer?

Zonne-energie op Radboudboerderij komt dichterbij