Windenergie even in de luwte

Voor het realiseren van duurzame windenergie zijn heldere gemeentelijke kaders en uitgangspunten een voorwaarde. Sinds het uitstel van de behandeling van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie in de gemeenteraad van de Gemeente Heumen is de vaart eruit. Er wordt nu bij de Gemeente gewerkt aan een tussenstap naar een koersdocument. Vandaar onze oproep om te komen naar de raadsvergadering van 30 januari.

Contact met de wethouders
De wethouders blijven aandringen op overleg tussen Energiecoöperatie Heumen en Blue Bear Energy (BBE), het bedrijf dat belangstelling heeft om in onze gemeente windmolens te gaan plaatsen. Samenwerking tussen ECH en BBE verloopt stroef, omdat BBE weigert in te gaan op het verzoek om in een open gesprek met een blanco kaart op tafel samen een nieuw plan voor het energiepark A73 te maken. Energiecoöperatie Heumen wil namelijk, net als BBE evt windmolens ontwikkelen, maar dan wel wanneer daar voldoende draagvlak voor is. Het bestuur van Energiecoöperatie Heumen blijft in gesprek met de Heumense wethouders en hun adviseur duurzaamheid Lex Arkesteijn.

Windenergie even in de luwte