Visvriendelijke turbine voorwaarde voor waterkrachtcentrale

Voor de waterkrachtcentrale in Grave/Nederasselt zijn diverse vergunningen nodig. Haskoning is bezig met het opstellen van de vergunningaanvraag en heeft enkele bedrijven om een prijsopgave voor visvriendelijkere TURBINES gevraagd. Het verlenen van een omgevingsvergunning zal geen probleem vormen, maar voor de watervergunning die Rijkswaterstaat afgeeft, is de visvriendelijkheid van doorslaggevende betekenis. Met het verstrijken van de tijd en het oplopen van de investeringen komt de rentabiliteit van het project steeds meer in de knel. Want is het nog zinvol om een waterkrachtcentrale te bouwen als de gehele stuw in 2028 geheel vernieuwd gaat worden? Voor het project wordt het nu zaak om de installatie ná 2028 draaiend te houden of in te kunnen zetten in de dan geplande nieuwe stuw.

Visvriendelijke turbine voorwaarde voor waterkrachtcentrale