dak donderberg

Op 26 juni hebben we via het adviesbureau Over Morgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op onze Subsidie Duurzame Energie (SDE) aanvraag voor de bedrijfsgebouwen van Donderbergweg 12 – vroeger “Het Heitje” geheten – bericht gekregen dat deze aanvraag gehonoreerd wordt. Deze gebouwen horen bij het gemengde bedrijf van Peter en Anke Janssen die onze coöperatie wel gezind zijn en willen proberen om samen met ons zoveel mogelijk van hun gunstig gelegen dakvlakken te benutten voor de opwekking van zonne-energie. Op de foto zie je een ‘scan’ van de betreffende daken met daarop de panelen in blauw aangegeven.
Deze maand worden de offertes aangevraagd die we in de loop van oktober binnen hopen te hebben.
Op basis van deze offertes wordt bekeken of de ‘scan’ die het bureau Over Morgen voor ons gemaakt heeft ook realistisch was en dus of we verder kunnen met dit project met voor beide partijen een gunstig bedrijfsresultaat. Ook wordt dan bepaald in welke vorm het project gegoten gaat worden. Globaal genomen zijn er drie opties:

• Zelf investeren
• Samen investeren
• Dak verhuren

In het eerste geval investeert de eigenaar zelf en zorgt de ECH voor de aanleg en in bedrijf-stelling van de installatie en ontvangt daar voor een vergoeding.
In het tweede geval investeert de eigenaar samen met de ECH en beiden worden daarvoor evenredig vergoed uit de opbrengst.
Het derde scenario moge duidelijk zijn: de eigenaar verhuurt zijn dak tegen een vergoeding per m2 aan de ECH die de installatie in beheer houdt en de opbrengst krijgt.

Stand van zaken zonnedak Donderberg