'Samen kunnen we schone energie voor Heumen realiseren. Wees niet bevreesd maar enthousiast en ga met ons op pad.' Deze overweging gaf voorzitter Hein Pijnappel mee aan de raadsleden van Heumen, tijdens hun laatste vergadering op 19 december 2019. Op de agenda stond de ruimtelijke visie en de vraag hoe we in onze gemeente omgaan met windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie.

Energieke wensen voor 2020

‘Samen kunnen we zorgen voor schone energie voor Heumen. Ga met ons op pad.’ Deze overweging gaf onze voorzitter Hein Pijnappel mee aan de raadsleden van Heumen voor het kerstreces, tijdens de laatste raadsvergadering op 19 december 2019. Op de agenda stond de Ruimtelijke visie en de vraag hoe we in de gemeente willen omgaan met windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie.

Lees de integrale versie van de kerstwens en sluit je ook aan bij onze coöperatie: samen staan we sterk en kunnen we Heumen nog een stukje mooier maken.

Kerstwens

Geachte leden van de gemeenteraad,

Een aantal bewoners van deze gemeente, locals uit de dorpen Heumen, Overasselt, Nederasselt en Malden hebben de handen ineen geslagen en de energie coöperatie Heumen opgericht de ECH. Vanavond mag ik het woord tot u richten namens deze enthousiaste groep mensen die zich geheel vrijwillig en onbezoldigd inzet om duurzame energie te realiseren voor en door inwoners.

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar met de oprichting en het initiëren van enkele concrete projecten. Dat is mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente in de vorm van gastheer zijn en een startsubsidie waarvoor dank. Inmiddels hebben we meer dan 50 geregistreerde leden en meer dan 80 geïnteresseerden.

Onze doelstelling is: Voor en door inwoners van gemeente Heumen lokale duurzame energie realiseren, in samenwerking met de gemeente Heumen, projectontwikkelaars(s) en andere partijen. Dit doen we met een zo groot mogelijk draagvlak van omwonenden en inwoners. Wij willen op deze manier bijdragen aan een energieneutrale gemeente in 2050.

Ik ben ervan overtuigd dat het van groot belang is dat omwonenden, de buren van een project, een belangrijke stem moeten hebben en er pas sprake is van een geslaagd project als er voldoende draagvlak en compensatie is bij degene die er het meest last van ondervinden.

U als gemeente gaat in het nieuwe jaar de kaders vaststellen van de Ruimtelijke visie duurzame energie Heumen. Wij de ECH hebben een doordachte zienswijze ingediend. Belangrijkste steekwoorden in onze zienswijze zijn zorg voor draagvlak en samen energieprojecten doen, door en voor burgers. Wij nodigen u graag uit onze zienswijze eens te bekijken. Die kunt u vinden op onze website onder het kopje wind.

Wat gaan we allemaal doen?

Zoals bij de oprichting maken we gebruik van voorbeelden en ervaringen bij andere gemeenten en coöperaties. We worden geholpen door WIEK-II, uit Nijmegen, en Burgers geven Energie waar we heel blij mee zijn en veel van leren. We gaan niet opnieuw het wiel uitvinden. We moeten wel zelf de route bepalen. We hebben verschillende werkgroepen die zich bezig houden met thema’s water, zon, wind en overige zoals communicatie en financiën.

Er zijn verschillende routes en we komen onverwachte afslagen tegen soms heel aanlokkelijke. Ik noem bijvoorbeeld de kans om het dak van de Radboud boerderij te mogen exploiteren voor zonne-energie. Een ander project is een route naar Waterkracht. In samenwerking met de Wiek 2 zijn we bezig met de waterkrachtcentrale in Nederasselt, samen met de coöperatie van Grave, die kan stroom op gaan leveren voor 1000 huishoudens, 500 in onze gemeente. Bedoeling is om deze waterkrachtcentrale in 2030 op te schalen.

Voor deze zon- en waterprojecten gaan we volgend jaar participaties uitgeven. U kunt dan mede eigenaar worden.

Bij de grootste opgave die de gemeente zich gesteld heeft, een wind- en zonenergie landschap, moet nog een routekaart opgesteld worden. De gemeente werkt aan een koersdocument. De ECH wil hier graag in mee denken en het gebiedsproces vorm geven.

Lid worden?

Iedereen kan lid worden in deze gemeente. We zijn geen politieke partij, we zijn geen actiegroep en we zijn ook geen commerciële club. De ECH bestaat om duurzame energie te ontwikkelen voor en door bewoners. Dat zijn jullie en wij. Wees niet bevreesd maar enthousiast en ga mee op pad.

U krijgt onze folder, die wordt zo uitgedeeld, met de website waar u zich kan registreren.

Als u straks met een glas wijn of fris bij de kerstboom zit en ruimte heeft om eens na te denken over het nieuwe jaar, wil ik u graag vragen om dan ook even stil te staan bij onze missie, het nemen van het heft in eigen hand als het gaat om schone energie en dat we dat samen kunnen gaan doen.

Wij wensen u energieke wensen voor het nieuwe jaar 2020 met veel wijsheid en voor nu ook ontspanning en liefde in deze warme kerstmaand

Dank u wel, en graag tot ziens.

Hein Pijnappel, voorzitter Energiecoöperatie Heumen

Energieke wensen voor 2020