Dit zijn wij. Doe ook mee!

Lokaal klimaatneutraal

Nederland is steeds meer bezig met zoeken naar alternatieve energiebronnen. Ook vinden we nieuwe manieren om zuiniger om te gaan met de beschikbare energie. Landelijk is een klimaatakkoord gesloten en per gemeente of regio wordt een klimaatneutrale doelstelling opgesteld. Ook in onze eigen gemeente Heumen. De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven voor duurzame energieproductie. Een aantal mooie projecten is inmiddels bedacht: een waterkrachtcentrale in Nederasselt en een dak met zonnepanelen op de Radboudboerderij. Verder worden de mogelijkheden voor een windpark langs de A73 onderzocht.

Ons doel

Energiecoöperatie Heumen wil lokale duurzame energie realiseren voor en door inwoners van gemeente Heumen. Dit doen we in samenwerking met de gemeente, projectontwikkelaars(s) en andere partijen. We willen een zo groot mogelijk draagvlak van omwonenden en inwoners. Op deze manier dragen we bij aan een energieneutrale gemeente in 2050.

Startsubsidie

Het oprichten van een coöperatie vraagt meer dan vrijwilligers kunnen dragen. Daarom is een financiële injectie van de gemeente nodig om van start te kunnen gaan. Vandaar dat zij Energiecoöperatie Heumen een startsubsidie heeft toegekend van 7.000 euro. Van dit bedrag worden de notaris, het logo, de website en het systeem voor de ledenadministratie betaald. Intussen werken de 75 betrokkenen bij de coöperatie aan plannen voor projecten met water, wind en zon.

Energiecoöperatie Heumen een feit

Een aantal mensen is voorjaar 2018 samen gekomen met als doel het ontwikkelen van lokale, duurzame energie. Tientallen burgers hebben zich verenigd en sinds juni 2019 is Energiecoöperatie Heumen een feit. Het bestuur bestaat uit acht personen en er zijn werkgroepen voor de projecten en de communicatie. De coöperatie laat zich bijstaan door Wiek-II, een stichting die duurzame energieprojecten ontwikkelt, waarbij inwoners nauw betrokken zijn. Wiek-II realiseerde, samen met coöperatie WindpowerNijmegen, al Windpark Nijmegen-Betuwe.

Onze bestuursleden

Vlnr boven: Hein Pijnappel, voorzitter; Paul Romijn, penningmeester; Piet van Casteren, secretaris
Vlnr beneden: bestuursleden Teun Gosselink, Martien Arts, Harry Crijns. Bestuursleden Petry van Kempen en Mitra Nabizadeh ontbreken in deze fotogalerij (foto’s: Marcel Krijgsman)

Contact

Heb je een vraag over Energiecoöperatie Heumen? Stuur ons een bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.